Fortsätt #prataomdet – teater

Fortsätt #prataomdet är berättelser om att hamna i sexuella gråzoner, baserade på texter publicerade genom twitter och bloggar. Ett offentligt samtal, spontant uppkommet i de sociala medierna, överförs här till scenrummet. Föreställningen ackompanjeras av livemusik. Därefter följer ett samtal med publiken lett av RFSU.


Regi & Textbearbetning – Åsa Olsson
Skådespelare under turnén – Meliz Karlge, Louise Ryme, Camaron Silverek & Mårten Svedberg
Musiker under turnén – Juvelen & Clara Lindsjö
Producent – Andrea Grapengiesser

Fortsätt #prataomdet startade hösten 2011 på Södra Teatern med föreställningen följt av ett panelsamtal med bl.a. Johanna Koljonen som var initiativtagare till #prataomdet-debatten. Därefter följde liknande kvällar under 2012 på Göteborg Stadsteater under HBTQ-festivalen och på Palladium i Malmö på genusdagen under Malmöfestivalen. I november 2012 hade vi premiär för den riksomfattande turnén som primärt vände sig till gymnasieskolor, högskolor och universitet. Under turnén följdes föreställningen av ett publiksamtal lett av två sexualupplysare från RFSU. Vi har spelat på ett tjugotal teatrar runt om i landet så som Södra Teatern, Riksteatern i Hallunda, Uppsala Stadsteater, Folkteatern Göteborg, Malmö Stadsteater, Dalateatern och Norrlandsoperan. Vi har spelat för över sextusen personer runt om i landet och fått fantastisk respons från både press och publik.


Bakgrund till Fortsätt #prataomdet:

Man kan vara hur kåt som helst och samtidigt för blyg, tacksam, skamsen, imponerad, rädd eller kär för att säga vad man faktiskt vill.

Johanna Koljonen, DN, 2010-12-18

Hur förhåller vi oss till frågor som rör sexuella normer, identitet, maktförhållanden och könsroller?
I december 2010 rasade en debatt kring sexuella gråzoner i Sverige. Bakgrunden var häktningen av Julian Assange men framför allt en debattartikel och twittertråd på hashtagen #prataomdet, på initiativ av Johanna Koljonen. Gensvaret i traditionella medier blev stort och på Internet fullkomligt enormt. Behovet att prata om sexuella gråzoner och gränsdragningsproblematik visade sig vara starkt, det strömmade in texter från människor som behövde berätta. En blogg skapades, www.prataomdet.se, genom ett nätverk av skribenter. I ett senare skede sammanställde dramatikern Åsa Olsson ett manus baserat på dessa texter från twitter och bloggar som publicerats i samband med prataomdet-debatten. Manuset framfördes första gången på Södra Teatern i Stockholm oktober 2011.

Själva processen och bakgrunden till manuset är intressant i sig. Att överföra ett offentligt samtal, spontant uppkommet i de sociala medierna, till scenrummet, för att i förlängningen uppmuntra till ett fortsatt samtal i det reella rummet. Att bryta upp twittret utifrån de olika perspektiv som kommer fram och fortsätta samtala om sexuella normer, identitet, maktförhållanden och könsroller. Det tror vi kan bidra till ett friare och mer normkritiskt tänkande.

Jag ville ligga. Jävlar vad jag ville. Min kropp ville inte ligga lika mycket. Den ville inte alls egentligen.

Victor Bernhardtz, ETC, 2010-12-21

Här finns berättelser om när kroppen vill en sak och huvudet en annan. Hur påverkade är vi av sociala normer? Vilka förväntningar har vi på oss själv och vilka har omgivningen på oss? En kan vara förövare mot sin egen person utan att vara medveten om det. Rollerna är inte alltid tydliga. På vilket sätt spelar synen på manlig respektive kvinnlig sexualitet in i våra förhållanden och beteenden? Vilka förväntningar har vi på oss själva och på vår partner? Hur gör vi för att våga bryta förväntningar och normer?

Hon har inte gjort något fel. Jag vill bara inte ligga med henne. Eller jo, jag kanske ville, till och med flirtade, men nu vill jag inte längre.

Marcus Persson, 2011-01-04

Vad vill vi och inte när det gäller sex? Det som kändes okej igår kanske inte är okej idag. Hur blir vi mer lyhörda för varandra? Hur blir vi bättre på att tolka varandras ja- och nej-signaler? Vi behöver hitta ett språk för att prata om gråzoner. Ett språk fritt från skam- och skuldbeläggning. Idag använder vi oss av begrepp som offer och förövare som kanske egentligen inte alltid passar. Det kan skapa ett motstånd att behöva kalla sin partner för förövare och därigenom sig själv för offer.

Var kåt, glad och tacksam. Jag log och ställde upp. Trots att det gjorde ont.

Carin Vidner, DT, 2010-12-23

Sexuella gråzoner – när är en situation inte känns okej längre. Hur sätter vi gränser och hur lär vi oss var våra egna gränser går? Att prata om sexuella erfarenheter, gränsdragning och normer är ett första steg. I förlängningen kan det förändra destruktiva värderingar och beteenden. Sex handlar i stor utsträckning om lust och kan ibland likna ett spel eller en lek, som bygger på ordlösa överenskommelser, spänning och largerthenlife- känslan. Men för att inte hamna i gråzonerna där lusten och lekfullheten försvinner, måste vi våga prata om det.

För mer info se Fortsätt #prataomdets hemsida, fortsattprataomdet.se


Röster i media om Fortsätt #prataomdet


Pressbilder

Foto – José Figueroa


Fortsätt #prataomdet