I do for money [content-single.php]

En mycket stark, gripande dokumentär… Det blev extra starkt för att de inte framstod som offer…
Alldeles för bra för att bara visas på TV4 Fakta.

Jan-Olov Andersson, Aftonbladet